Men i övrigt kan vi inte hålla med om mycket av det Fredrik skriver. Han tycks ha missuppfattat flera saker. Till att börja med är det exempel han lyfter, situationen i Åmål, inte jämförbar med den hos oss i Skara. I Åmål tvingades en vårdcentral stänga på grund av kvalitetsbrister, vilket lämnade invånarna helt utan primärvård under en period. I Skara handlar problemen inte om bristande kvalitet. Här handlar det om förutsättningarna för att driva en av vårdcentralerna. De förutsättningar som en gång tvingade Närhälsan att stänga sin vårdcentral. En vårdcentral som vi på Bräcke diakoni då tog över och fortfarande driver - Malmen.

Men nu har situationen ytterligare förvärrats. I år fick Malmen i princip sänkt ersättning och i juli kommer en ny moms på inhyrd vårdpersonal som kommer slå hårt mot oss, som har vårdcentraler som inte drivs i offentlig regi.

Relaterat: Vården måste säkras i Skara

Men eftersom vi, precis som Fredrik, vill säkra primärvården i Skara, har vi sett till att agera för att hantera det kraftiga underskott som uppstått. Vår lösning är att flytta in våra två vårdcentraler under samma tak. Det handlar alltså om en flytt, inte att dra ner på verksamheten eller att sluta driva vårdcentral. Flytten ger oss dessutom förutsättningar för att rekrytera kompetent personal, och att ha en fortsatt hög kvalitet och tillgänglighet. Något som gynnar alla invånare i Skara. Det tror vi är lösningen för en fungerande primärvård. Inte att åter ge Närhälsan ett omöjligt uppdrag.

Annons

Erik Andersson - Områdeschef Bräcke diakoni