Replik till Alliansens debattartikel:

En allianstrojka i form av de tre gruppledarna för M, C och KD har försökt förklara vad begreppet Skolstaden Skara står för. Som kommuninvånare frågar jag vad som döljer sig bakom de ljusblå förhoppningarna.

Ord har ibland till syfte att lägga ut dimridåer. Vad betyder egentligen de tre Alliansföreträdarnas skrivning: ”Alliansen i Skara har i budgeten 2020 gjort en satsning på bland annat utbildning. Satsningen är mer en inriktning och fokusering på utbildning än av ekonomisk karaktär”.

Jaha, efter översättning till konkret handling vad blir resultatet av denna fokusering? Dessutom efterlyses det klassiska skolpartiet Liberalernas synpunkter i frågan. Har de lämnat Skaraalliansen?

Elisabet Stålarm (Bob borgerlig oberoende)

Relaterat: Insändare: Alliansen om varför de vill genomföra Skolstaden Skara
Relaterat: Uppmaning till Skaras politiker: Lyft blicken och se helheten!
Relaterat: Insändare: Leif Nordh om Skolstaden Skara
Relaterat: MP om Skolstaden Skara: "Genomskinligt – inte transparent!"
Relaterat: Debatt: SD om att använda sin vågmästarroll