Ägaren och koncernchefen Karl-Johan Blank menar att omsättningen på över 6 miljarder är ett starkt resultat under ett tufft år.

— Siffrorna visar att vi är ett stabilt företag med stark ekonomisk ställning som utvecklas väl med dagens digitala krav. Vi har bl.a. på ett eget sätt omvandlat den klassiska Julakatalogen till en av kunderna mycket populär Julakatalog-App.

2016 var ett år där omvärldspåverkan ställde organisationen inför stora utmaningar med kraftiga valutasvängningar, skiftande råvarupriser och politisk oro. Trots detta landar Julas resultat för 2016 på 584 miljoner kronor efter finansiella poster.

— Det råder tuff konkurrens inom handeln med fortsatt hög etableringstakt i fysiska butiker samtidigt som e-handeln tar större och större andelar. Dessutom möter de inhemska marknaderna större konkurrens från internationell e-handel. Valutaeffekter och ökade råvarupriser fortsätter att skapa tryck på inköpspriserna, säger Joachim Frykberg i ett pressmeddelande.

I den hårdnande konkurrensen väljer Jula att utveckla och satsa på verksamheten, bland annat gällande erbjudandet till kund, hur företaget är organiserat samt även gällande den digitala infrastrukturen.

En del av vinsten för 2016 tillfaller Julas medarbetare. Totalt delar företaget ut 43 miljoner kronor extra till medarbetarna.

— Det känns bra att kunna belöna våra fantastiska medarbetare lite extra för det hårda arbete och stora engagemang som alla visar, säger Karl-Johan Blank.

Sammanfattningsvis är Julas ekonomiska ställning stabil och soliditeten i koncernen ökar från 35 procent till 42 procent. 23 procent av den totala vinsten går till skatt, totalt cirka 136 miljoner kronor.

Under 2017 avser Jula att fortsätta sin expansion, bland annat genom etablering av ytterligare minst sex varuhus. Flera digitala initiativ kommer också att realiseras under året, bland annat lanserades Julas katalog-App i mars, och under året kommer även e-handel att göra comeback på Jula.