De nya reglerna för telefonförsäljning gäller från den 1 juli.

— Vi gör nu en rad förbättringar som stärker konsumentskyddet och gör spärrtjänsten NIX-Telefon mer heltäckande. Det är viktigt att den som valt att nixa sitt telefonabonnemang känner att spärren fungerar bra, säger Jonas Edström, ordförande i Föreningen NIX-Telefon, i ett pressmeddelande

Upphöra automatiskt

Annons

Ett aktivt medgivande till marknadsföring lämnas ofta genom en kryssruta i samband med köp och tävlingar online. Medgivandet har fram till nu gällt tills konsumenten återtar det.

Reglerna för nixade abonnemang skärptes nyligen så att ett aktivt medgivande bara gäller de företag som namnges i medgivandetexten, inte hela företagsgrupper eller tredje part. Nu skärps reglerna ytterligare så att uttryckligt medgivande enbart gäller de företag som konsumenten aktivt markerar. Medgivandet gäller dessutom bara i tre månader, sedan upphör det automatiskt, om telefonabonnemanget är nixat.Enbart under arbetstid

Företagsabonnemang som är nixade får endast kontaktas i syfte att sälja företagsrelevanta produkter. Reglerna förtydligas nu så att även den som säljer kontaktlistor får ett större ansvar för att reglerna efterlevs. Försäljning till företagsabonnemang ska dessutom enbart tillåtas under arbetstid för nixade abonnemang.NIX-Telefon är en kostnadsfri spärrtjänst för den som inte vill bli kontaktad av telefonförsäljare och omfattar fasta och mobila abonnemang för privatpersoner och vilande företag. Spärregistret omfattar cirka 3 miljoner abonnemang.