Enligt Skaraborgs Allehanda har den aktuelle soldaten på ett ”uppenbart olämpligt och medvetet sätt frångått sina skyldigheter”.

Det ska röra sig om en händelse i september, men vad den utpekade soldaten har gjort är sekretessbelagt. Det ska dock enligt SLA handla om något som lett till att den utpekade soldaten blev omhändertagen.

Händelsen inträffade på en ort i en annan del av landet.

I anmälan till Försvarsmaktens personalansvarsnämnd skriver Bengt Alexandersson, chef för Skaraborgs regemente P4 att han inte längre har förtroende för soldaten och att han bör sluta sin anställning.

Vid säkerhetssamtalet med soldaten som skedde efter händelsen tycker inte den utpekade soldaten att hans handlingar på något sätt skulle hindra honom från att ha ett militärt arbete.

Hans chef håller inte med om detta. Ärende avgörs av Försvarsmaktens personalansvarsnämnd.