Förra året var getingar den stora sommarplågan. Nu är frågan om det blir likadant i år eller vad är det för kryp som kommer att dominera under sommaren och hösten?

– Det blir inte getingar i alla fall, säger Håkan Kjellberg på Anticimex.

Enligt Anticimex statistik finns en klar tendens att det är mycket getingar vartannat år.

– I fjol hade vi väldigt höga nivåer i ert område, så nu räknar vi med betydligt färre getingar i år. Under juni förra året hade vi ungefär 800 saneringar i Skövde/Lidköpings-området och med bara några dagar kvar av månaden har vi i år gjort 65 stycken, säger Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex.

Mössen vandrar in

Det som skulle kunna ske om sommaren fortsätter vara regnig är enligt Håkan Kjellberg att fuktälskande insekter kommer att gynnas.

– Alltifrån gråsuggor till tusenfotingar, silverfiskar och den typen av insekter kommer säkert att dra nytta av vädersituationen.

– Sen får man se vad hösten kommer att innebära när det gäller råttor och möss.

Blir mycket spannmål liggande kvar på åkrarna gynnas skogsmöss. Om det till exempel blir häftiga slagregn och man inte kan köra ut med skördeströskor på vattensjuka åkrar.

– Det är då skogsmössen vandrar in i våra hem på höstarna.

I de flesta arter förekommer naturliga variationer i bestånden. Skogsmuspopulationerna har förmågan att "explodera" vissa år, vilket påverkar många människor.

– Man talar om kollapser och uppbyggnader inom arterna, precis som med lämlar så har de flesta arter cykler från år till år.

Finns det några skadedjur som ökar på lång sikt?

– Populationen av råttor har en relativt stabil uppgång. De har ökat under många års tid, så långt som vi kan se i vår statistik från 2006 och framåt. Ökningen beror till stora delar på att det finns bättre miljöer och mer föda tillgänglig för dem, säger Håkan Kjellberg.

– Det är viktigt att förhindra att gnagarna kommer åt matrester från till exempel felaktiga återvinningscentraler där folk slänger allt mellan himmel och jord och dessutom ställer saker vid sidan om. Allt detta bidrar till att råttorna finner mer föda nu än för några år sedan.

Annons

Råttorna är enligt Håkan Kjellberg det djur som historiskt sett orsakat det största antalet mänskliga dödsfall genom att sprida pesten.

– Men man får inte glömma att de faktiskt också gjort människan mycket gott, främst som försöksdjur inom läkemedelsindustrin.

Okunskap

Även vägglusen kommer tillbaka på bred front efter att varit helt borta från det svenska samhället under många år. Förklaringen kan enligt Håkan Kjellberg ligga i vårt ökande resande, hur vi bor och på ren okunskap.

– Det är nästan ingen som vet hur en vägglus ser ut nu för tiden. Eftersom vi ofta bor tätt i flerfamiljsfastigheter kan de lätt sprida sig om man är oförsiktig.

Kan bli värre

Det finns inget förbud mot användning av bekämpningsmedel, men på senare tid har det ställts tuffare krav på tillverkare och användare, med sänkta halter och hårdare regler för hur man får använda medlen. Man ska använda rätt mängd och på ett säkert sätt så det inte hamnar i orätta händer eller ställer till skada bland rovdjuren.

– Ett felaktigt använt bekämpningsmedel kan göra saker och ting värre, precis som när man inom sjukvården diskuterar överdriven användning av antibiotika. Man kan inte använda bekämpningsmedel i förebyggande syfte, utan bara när det finns ett problem som är här och nu.

– Lägger man ut bekämpningsmedel innan till exempel råttorna kommer kan det utgöra en risk för både miljön, andra varmblodiga djur, fåglar och människor, säger Håkan Kjellberg.

Ytterst är det Kemikalieinspektionen som tillsammans med EU driver frågan. Man har i andra länder sett spår av råttgift i varmblodiga djur och topprovdjur.

Andra nyheter i skadedjursbekämpningsbranschen?

– De tuffare reglerna har drivit utvecklingen mot mer mekaniska lösningar som är digitaliserade och uppkopplade. Råttfällorna larmar så fort det händer något och rapporterar till exempel från vilket håll råttan eller musen kom.

– Vi kallar det för smarta råttfällor som håller koll på vad som händer och om det springer förbi något djur.

De smarta fällorna kan monteras i avloppssystem och inom- och utomhus. Allt för att det ska vara möjligt att följa aktiviteten bland skadedjuren.

– Vi vill kunna hitta orsaken till förekomsten, till exempel en trasig golvbrunn, för att kunna göra något åt det innan problem uppstår. Ett driftstopp till exempel i en lantbruksverksamhet kan bli mycket kostsam, och kan vi hitta en lösning innan problemet uppstår kan man spara mycket pengar.

– I så många situationer som möjligt försöker vi ersätta råttgift med mekaniska installationer, säger Håkan Kjellberg.