Köpeavtal har nu upprättats för Skara kommuns försäljning av fastigheten där Rådhuset ligger till Centrumbostäder. Enligt avtalet blir priset 8,25 miljoner kronor.

Skälet till försäljningen är att Skara kommun under hösten ska flytta in i det nya stadshuset som inrättas i Djäknehuset.

Fastigheten som säljs består av två lokalhyreshus kallade Kommunledningskontoret respektive Rådhuset. Centrumbostäder väntas använda en del av lokalerna för egna behov och hyra ut resterande del.

För att komma fram till ett marknadsmässigt pris har två oberoende värderingar gjorts, som pekat på ett värde mellan 8,2 och 8,4 miljoner kronor. Tillträdet för Centrumbostäder blir 1 december 2019.

Kommunstyrelsen har nu i politisk enighet beslutat att föreslå för kommunfullmäktige att godkänna affären.