Torka och låga vattennivåer slår hårt mot växt och djurliv. Flera vattendrag med flodpärlmussla riskerar att helt tömmas på vatten. Eftersom flodpärlmusslan redan är en utrotningshotad art är situationen allvarlig, konstaterar Länsstyrelsen Västra Götaland.

Länsstyrelsen har därför flyttat flodpärlmusslor från vattendrag med låga vattennivåer till bäckar med bättre vattenföring.

– Vi har inventerat vilka vattendrag som har flodpärlmusslor och håller kontinuerligt uppsikt över vattennivåerna för att snabbt kunna flytta flodpärlmusslorna om det skulle behövas, säger Ebbe Berglund, sötvattensbiolog vid Länsstyrelsen Västra Götaland.

Flodpärlmusslan kan bli nästan 300 år gammal, men är en känslig art. Att flytta dem är en sista utväg för att arten långsiktigt ska kunna bevaras i de svenska vattendragen, enligt Länsstyrelsen.