Den här gången är det det Stockholmsbaserade Fr Ramström vind AB som vill bygga ett 150 meter högt vindkraftverk på Billingen. Läget är Svarvarebacken, precis vid kommungränsen till Skövde.

Förra gången det var aktuellt på Nordbillingen så möttes det av hårda protester och många turer under lång tid. Vallebygdens vind som då drev projektet att bygga en hel vindkraftspark med totalt sex vindkraftverk fick se sig besegrade. Våren 2017, efter sju år med idel bekymmer, avvecklas Vallebygdens Vind AB genom likvidation.

De nya planerna har fått såväl grannar som Föreningen svenskt landskapsskydd att protesterar. Dess talesman Jonny Fagerström kämpade hårt mot de tidigare planerna på en vindkraftpark på Billingen. Enligt NLT menar han nu i sitt yttrande att ”Frågan om vindkraft på Billingen har redan avgjorts, och behöver inte prövas igen”.

Han hänvisar alltså till Mark- och miljööverdomstolens beslut 2016 att inte ge prövningstillstånd för Vallebygdens vinds vindkraftspark på Billingen med hänvisning till fågellivet och uppmanar Skara kommun att säga nej till den nu inkomna bygglovsansökan.

Annons

Skara kommun ställde sig i det tidigare projektet positiva till etablering av vindkraft på Billingen. Den gången blev det alltså inte av, nu ska de ta ställning till den inkomna bygglovsansökan.

Enligt NLT arrenderar företaget som nu ansöker om bygglov ett område i Svarvarebacken. De hänvisar till att området är glesbefolkat, men ett tiotal grannar motsätter sig alltså etableringen.