Ordförande informerade om kommande händelser i höst, sedan blev det trekamp, kasta boll i hink, hästskokastning, pilkastning med prisutdelning och dragning på lotterier. Ordförande avslutade träffen och hälsade välkomna till nästa träff 13 september.