Skolverket har krävt Praktiska Sverige AB på 28 miljoner kronor efter en granskning av hur skolan använt statsbidrag, där man hittat brister i utbildningskontrakt för lärlingsutbildningar. Bland skolorna som företaget driver finns Praktiska gymnasiet i Skövde.

Academedia, som sedan i slutet av förra året tog över Praktiska gymnasiet och även driver Plusgymnasiet, har begärt omprövning av Skolverkets beslut. Men Skolverket tycker inte att det framkommit några nya uppgifter och gör ingen omprövning.

Academedia har inte betalat det som myndigheten kräver, utan har bestridit fakturan på 28 miljoner kronor.

– Vi hoppas få igång en dialog med Skolverket. De fel som de upptäckt är väldigt varierande. Det är ingen som medvetet har gjort fel. Vi tycker inte att det är rimligt att hela summan krävs tillbaka, säger Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på Academedia.

Hur mycket Academedia tycker är rimligt vill hon inte kommentera.

– Det är något vi får diskutera med Skolverket, säger hon.

I dessa semestertider har Paula Hammerskog ännu inte nåtts av någon respons från Skolverket på den uteblivna betalningen. Academedia vill ha en dialog med Skolverket för att få klarhet i hur det ska se ut, för att undvika fel även i framtiden. Man vill också pröva både reglerna och Skolverkets beslut i domstol.

Annons

– De brister vi har upptäckt ser vi mycket allvarligt på, uttryckte i våras Andreas Spång, enhetschef på Skolverket.

Academedia har en annan syn.

–För att kräva återbetalning av ett statsbidrag som använts korrekt bör det i våra ögon finnas mycket allvarliga brister i den utbildning som ges, och det är inte fallet här, säger Paula Hammerskog.

Det handlar om administrativa brister och dessa beror delvis på otydlighet från Skolverket kring vad som krävs, enligt Paula Hammerskog.

Om ni tvingas betala tillbaka pengarna, hur påverkas verksamheten i Skövde?

– Det påverkar inte verksamheten alls. Det här är inte verksamhetsbundna pengar, säger Paula Hammerskog.