Johnny Magnusson menar att det är politikerna som är orsaken till krisen i Västra Götaland - dessa 1 100 personer som är satta att styra över vården. För att använda Magnussons egna ord ”Vi har inte gått i mål” och det kan jag och säkert många med mig hålla med om.

Enligt Jonas Andersson (L) har regionen tillskjutit 6500 miljoner till sjukhusen de senaste åren och han menar att det inte är pengar som saknas. Köerna till vården beror enligt Andersson på för låg produktivitet.

Andersson fortsätter att konstatera att politikerna kväver vården genom att de skapat en byråkrati som har blivit övermäktig. Sent ska syndaren vakna som ordspråket lyder.

Som kandidat till regionfullmäktige för Medborgerlig Samling är det tacksamt att de styrande i regionen bekräftar att MED:s politik är den rätta för att åtgärda problemen i vården. Medborgerlig Samling vill minska antalet politiker i regionfullmäktige med 48 stycken vilket reducerar antalet till 101 stycken vilket det är minsta antalet som lagstiftningen kräver. Det förefaller helt meningslöst att ha 149 politiker som misslyckas, bättre då om det bara är 101 som misslyckas med sitt uppdrag.

Det där var förstås lite raljant och alla politikerna kan förstås inte skyllas för allt som gått fel denna mandatperiod. Utöver denna minskning i regionfullmäktige av politiker som misslyckas vill Medborgerlig Samling minska antalet politiker i regionen som helhet.

Annons

Av de 1100 politikerna vill vi avveckla en tredjedel under den kommande mandatperioden. Vi tror helt enkelt på att ju färre politiker som lägger sig i hur vården bedrivs, desto bättre fungerar den. Jämför med ett annat yrke till exempel en rörmokare, skulle arbetet bli bättre eller sämre utfört om rörmokaren hade en politiker som la sig i allt? Jag tror inte det och jag tror inte du tycker det heller.

Rösta på Medborgerlig Samling i höstens så hjälp vi åt att rensa bort lite misslyckade politiker.

Per Lindström

Ordförande Medborgerlig Samling Skaraborg

Kandidat till regionfullmäktige

Relaterat: Beslut om regionens budget
Relaterat: Sjukdomsfall stoppade debatt om vårdköer
Relaterat: Regionens budget är spikad
Relaterat: Insändare: Vänsterpartiet och budgeten