Polisen noterar just nu en kraftig ökning av antalet viltolyckor. Det är ett välbekant mönster under denna tid på året.

– Viltolyckorna orsakar mycket skador och i värsta fall blir det dödsolyckor, säger Erik Thulin.

Annons

Från slutet av september och en bit in i oktober är det parningstider för de vilda hjortdjuren - i Sydsverige främst älg och rådjur. Det innebär att de vilda djuren rör sig mer än vanligt och det är särskilt stor risk för viltolyckor i gryning och skymning.

Polisen manar till skärpt vaksamhet, sänkt hastighet och att vara särskilt noga med att hålla avstånden i trafiken.

– Om du ska köra förbi en olycksplats är det också väldigt viktigt att sänka hastigheten för att visa hänsyn till räddningsarbetarna och våra eftersöksjägare, säger Erik Thulin.

Han pekar även på en typ av viltolycka som är lätt att glömma bort.

– Det är lätt hänt att den som ser ett rådjur hoppa över vägen fortsätter att följa hur rådjuret springer vidare. Då finns risken att det i stället smäller med ett nytt rådjur. Eftersom rådjuren är flockdjur kommer det ofta flera på en gång.

Från polisens sida rekommenderar de även att ladda hem appen Viltolyckor som är framtagen av Nationella Viltolycksrådet. Där finns aktuell statistik på vilka vägar där det bedöms vara högre risk för viltolyckor.