Efter vinterns incidenter har polisen tagit fram underrättelserapporter om situationen på Viktoriaskolan samt narkotikasituationen i Skara som också resulterat i ett åtgärdsprogram som pågår under hela 2018.

Det är det stora bråket på nyårsafton och knivskärningen i januari där tre män sitter häktade för mordförsök som polisen syftar på med vinterns incidenter. Utredningarna pågår ännu och nyligen anhölls en femte person misstänkt för mordförsök. Båda händelserna har ökat den upplevda otryggheten i Skara mycket, vilket polisen nu sätter in insatser för.

— Om man lyfter bort de två händelserna är det väldigt lugnt i Skara. När polispatruller är ute i Skara på kvällarna ser vi att det inte händer så mycket i stan. Men vi kan inte ta ifrån någon deras känsla av otrygghet, men det är viktigt att den bygger på fakta, säger Fredrik Malm, lokalpolisområdeschef i Västra Skaraborg.

Samtidigt visar en av de nya underrättelserapporterna att narkotikaförsäljning förekommer på resecentrum och ett antal andra adresser i Skara.

— Det är inte unikt för Skara att det förekommer på resecentrum. Där träffas många och det blir en naturlig plats att mötas på. Men i mindre kommuner får det större inverkan, menar Fredrik Malm.

Enligt polisen styrs försäljningen inte av nätverk, men däremot finns det tongivande personer. Omkring 25 personer har identifierats, de har polisen koll på och ska rikta insatser emot.

— Alla är inte skrivna i Skara, en del reser till Skara för att sälja. Många av dem kända av oss sedan innan, en del namn är nya. Inom kort kommer vi kunna redovisa åtal mot några, de på fri fot har vi fortsatt undersökning på.

Den typ av narkotika som säljs är främst kokain och marijuana, även användningen av olika tabletter ökar.

Polisen menar att narkotikaförsäljningen inte sticker ut något särskilt i Skara, bortsett från att polisen får anmärkningsvärt fler tips om narkotikaförsäljning här. Tipsen gäller i de allra flesta fall personer över 18 år, inte yngre.

— Det är bra information och ofta individrelaterat, vilket gör vårt jobb lättare.

Annons

Den andra underrättelserapporten handlar om Viktoriaskolan, där det under hösten var oroligt med många tillbud och flera polisanmälningar. Enligt polisens rapport som baseras på dialog med lärare berodde det på den nya situationen där två skolor slogs ihop till en. Det innebär många nya elever, med nya konstellationer där vissa kände att de behövde hävda sig, menar polisen.

— Nu har det lugnat sig, skolan har hanterat situationen väl och har en nolltolerans mot brott där allt anmäls. Kameraövervakningen kan också vara en faktor som bidragit, säger Fredrik Malm som menar samtidigt att situationen som var på Viktoriaskolan inte sticker ut om man jämfört med fler skolor i Skaraborg.

Polisen planerar flera insatser under året i samverkan med kommunen för att förebygga brott och öka känslan av trygghet bland Skaraborna. Det är också helt enligt intentionerna i medborgarlöftena.

— Vi vill sätta fokus på närvaro och synlighet i platser som pekats ut som otrygga. Vi vill också knyta kontakter.

Två ungdomspoliser, Carlos och Malena, kommer nu att arbeta riktat mot ungdomar i Skara för att skapa bättre relationer och förtroende på skolor, fritidsgårdar och andra platser där ungdomar vistas.

— Det är inte akut påkallat, utan det är för att få en god bild av varandra, säger Fredrik Malm.

Den upplevda otryggheten är också i fokus och ses som den största utmaningen.

— Vi kan inte ta ifrån någon känslan, men om man tittar på våldsbrott så minskade det med mellan 2017 och 2016, säger Fredrik Malm.

Ett problem som de märkt är att många tror att det har skett ett brott när en polisbil står utanför Viktoriaskolan, även om de egentligen är där för att göra förebyggande arbete. Sådant kan skapa rykten på exempelvis sociala medier.

— Då tror man att det hänt något akut och upplever att det otryggt i skolan. Samma nu när vi har haft ökad tillsyn i bostadsområden, då anser man att det hänt något. Bara för att man ser en polisbil innebär det inte att det hänt något, säger Fredrik Malm.

Både polisen och kommunen tycker att fortsatt samverkan är viktig för att komma framåt. Skara kommun sätter också in resurser för att jobba med den upplevda otryggheten, som bättre belysning, trygghetsvandringar och nattvandringar tillsammans med föreningar.

— Det finns en god vilja att få Skara att upplevas som den trygga kommun den egentligen är, så man inte går omkring och är orolig i onödan, säger säkerhetssamordnaren Bengt Nilsson.

— Arbetet mot att skapa ett tryggare Skara sker inte bara enbart av kommunen eller polisen, detta sker i samverkan. Det är en styrka, instämmer Fredrik Nordström (S), kommunalråd.