Polisen kommer framför allt att stå där det lokalt är allra viktigast att hålla hastigheten. Hastighetskontrollerna genomförs till exempel i närheten av skolor och förskolor där det är många oskyddade trafikanter men även andra miljöer i tätbebyggt område.

Är det några platser som är speciellt utsatta?

– Det är 30-sträckor, där kommunerna inte har byggt några farthinder, fortsätter Oscarsson.

Tvingas böta

Satsningen görs för att poängtera vikten av att ta det försiktigt utanför skolor och förskolor. Men varje år är det en hel del som tvingas böta, på grund av att de kört för fort.

– Det finns en rimlig chans för en oskyddad trafikant att överleva en kollision med ett motorfordon i 30-40 kilometer i timmen, säger Ursula Edström, trafikstrateg på Polismyndigheten.

Enligt Trafikverket skulle det spara 15 liv per år om medelhastigheten minskar med en kilometer i timmen.

– Vi arbetar för att fler ska följa hastighetsgränserna genom att till exempel genomföra hastighetskontroller, säger Ursula Edström.

Även små hastighetsöverträdelser påverkar trafiksäkerheten och det vill myndigheten uppmärksamma med trafikveckan.

Eu