Efter omorganisationen tillhör polisen i Skara Lokalpolisområde Västra Skaraborg, med ledningen placerad i Lidköping. I Skara är stationen öppen fem dagar i veckan. Nuvarande verksamhet fyller dock inte huset. Därför funderar polisledningen just nu på hur utrymmena ska användas framöver.

– Vi håller på och tittar på vad vi skulle kunna göra för att placera mer verksamhet i Skara. Ambitionen är att använda ytorna bättre, säger lokalpolisområdeschefen Fredrik Malm.

Klart är att det finns behov av lokaler. Redan nu är polisen trångbodda i den nyrenoverade stationen i Lidköping. Dessutom är fler poliser på väg in i organisationen framöver.

Annons

– Ett beslut finns som innebär att den svenska polisen ska öka med 1500 poliser till 2020. Lyssnar man sen till den politiska debatten gäller det att vi kan ta höjd för och ta emot fler folk framöver, säger Malm.

– Redan i dag behövs också lokaler för utbildning, vilket hänger ihop med att det ska bli ökade intag till polisutbildningen där distansutbildningar blir ett stort inslag, tillägger han.

Att man nu tittar extra på Skara ska dock inte tolkas som att någon annan station ska minska ner på verksamheten. Tvärtom finns enligt Malm planer på att ha öppet ytterligare en dag i veckan i Vara till hösten och även fortsätta i den riktningen.

– I och med att Lidköping börjar bli fullt behöver vi titta på vart vi ska förlägga de nya poliser som kommer. Min inriktning är att vi ska jobba brett geografiskt så att vi får ut mer poliser i yttre tjänst även på de andra stationerna.

– När det gäller Vara finns också önskemål om att det ska finnas utredande verksamhet. Hur det blir med det och i vilken takt beror mycket på den tilldelning av nya poliser vi får de kommande åren, säger Fredrik Malm.

För den som haft funderingar på polisens öppettider i sommar kan berättas att stationerna kommer att vara öppna som vanligt, samt att det mobila kontoret kör enligt ordinarie schema. Den enda ändringen är att man inte kommer att ha öppet de tre timmarna i Götene som man har annars.