Den 30 april avslutades den tillfälliga vapenamnestin som pågått sedan första februari i år. Efter första veckan hade ett femtontal vapen lämnats in i Skaraborg och drygt två veckor senare hade polisen fått in omkring 65.

– Skövde är utan tvekan den största mottagarenheten i Skaraborg. Därefter kommer Lidköping och Mariestad, säger Robert Moosberg som är amnestiansvarig i Skaraborg.

LÄS MER: "Varje vapen mindre är lyckat"

LÄS MER: Vapenamnestin uppfyller sitt syfte

Förutom ovanstående nämnda platser har det dessutom varit möjligt att lämna in vapen i både Falköping, Skara och Vara. På grund av ett stort inflöde under amnestins sista vecka har det tagit tid för polisen att sammanställa den exakta siffran över inlämnade vapen. Men nu står det klart att totalt 242 vapen och 830 kilo ammunition samlades in i Skaraborg.

– Vi är lillebror i jämförelse med andra polisområden i regionen. I både Göteborg och Halland lämnades 400-500 vapen in. Men i jämförelse med områden i samma storlek skulle jag påstå att vi följer rikssnittet, säger Robert Moosberg.

Annons

På nationell nivå såväl som på regional nivå har det i år lämnats in färre vapen än under den senaste amnestin 2013. Vad det beror på är svårt att säga.

– En positiv analys skulle kunna vara att våra tidigare amnestier faktiskt har gett resultat. Det verkar som om det finns färre illegala vapen i stugorna och på gatorna idag än tidigare.

Relaterat: Så många vapen lämnades in under amnestin

Ingen gång under amnestins tre månader har det uppstått några komplikationer i samband med inlämningen av de illegala vapnen. De som lämnat sina vapen har både respekterat och följt polisens instruktioner. Robert Moosberg menar att polisen på det stora hela är nöjda med hur amnestin föll ut.

– Varje illegalt vapen vi får in och kan skrota minskar risken för att det ska hamna i orätta händer.

Så många vapen samlades in i Skaraborg

Falköping: 31.

Lidköping: 54.

Mariestad: 55.

Skara: 31.

Skövde: 95.

Var..

Så många vapen samlades in i Skaraborg

Falköping: 31.

Lidköping: 54.

Mariestad: 55.

Skara: 31.

Skövde: 95.

Vara: 25.