Både Omsorgsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden är viktiga för omsorgen om Skara men har behov som är svåra att klara både idag och i framtiden. Vi försöker spara kronor och ören för att finansiera denna verksamhet men lägger alltså miljoner på en motorväg.

Det blir naturligtvis svårt att bryta detta avtal som redan är ingånget, men vi tycker att frågan bör lyftas igen.

Vi sa det då och vi säger det igen; vi tycker inte att det är rimligt att vara med och finansiera en väg med 57 miljoner när vi samtidigt ser så stora behov i kommunen.

Bille Karlsson - Vänsterpartiet