Den 12 juni startar miljöundersökningen på den välanvända grusparkeringen.

Det var i höstas när den skulle snyggas till som man upptäckte en tidigare okänd oljetank.

— När vi gjorde undersökningar visade det sig att området var ganska förorenat, berättade Eric Alnemar, planarkitekt på Skara kommun efter upptäckten.

Föroreningarna var visserligen inte helt oväntade eftersom det tidigare funnits både bussgarage och lokstall på platsen. Men om marken i framtiden ska kunna användas till bostäder måste man sanera.

När miljöundersökningen nu startar innebär det att drygt halva parkeringen inte kommer att kunna användas.

Kommunen meddelar att tillgången till parkeringsplatserna kommer att vara begränsade under tiden arbetet pågår. Alternativa parkeringsplatser finns vid lokstallet på Vallgatan, cirka 200 meter österut på Vallgatan.

Provtagningen pågår fram till den 22 juni.