Palmyra – en utställning om ett krigsbrott visar bland annat fotografier av konstnären, författaren och fotografen Eric Ericson tagna under otaliga resor till Syrien och Palmyra innan kriget bröt ut. Eric Ericson var närmast besatt av Palmyra under många år och tillbringade månader bland ruinerna för att skildra dem på bästa sätt.

Mot bakgrund av vad som idag hänt med Palmyra har detta konstnärliga projekt också blivit en ovärderlig dokumentation av en plats som inte längre finns. Men utställningen belyser inte bara staden före kriget och dess mångtusenåriga historia utan berättar också om de brott som den här typen av kulturell ödeläggelse handlar om, ett storpolitiskt spel med grenar över hela världen.

- Palmyra är ett av flera kulturarv som drabbats hårt av kriget i Syrien. Vi vill lyfta fram kulturarvets emotionella och symboliska värden samt uppmärksamma situationen i Syrien. Vi vill även belysa den omfattande handeln med så kallade blodsantikviteter - artefakter som finansierar terror, säger Eric Ericson.

Utställningen på Gamla Biblioteket är öppen måndag - fredag till och med den 8 juni. Den kommer även vara öppen varannan lördag under jämna veckor.