Har du tänkt på vad många små munnar skulle glädjas om du ger ett julbord till dem som inte har något att äta i helgerna som kommer. Jag har det mycket bra och har nu skänkt 500 kr var för oss tre som har arbete hos mig till Svenska kyrkans internationella arbete. Om vi företagare skänker ett julbord (500kr) per anställd skulle vårt överflöd komma till glädje för många som annars skulle svälta under helgerna som kommer. Ingen av oss kommer att lida nöd om vi delar med oss till de som ingen mat har. Om vi alla hjälps åt skulle många få lite lagad mat i vinter. Hur många barn dör av svält under tiden som vi äter av julbordets läckerheter?

Gunnar Wilsson, Skara

Mat