Det har varit problem med att få fram tillräckligt många handledande lärare för ex-jobben på sista terminen av sjuksköterskeutbildningen.

– Orsaken till detta är att den här terminen har vi ovanligt många examensarbeten, 50 stycken mot normalt 35. Studenter med ordinarie studiegång tilldelas först, de som släpar av olika anledningar tilldelas efterhand. Vi jobbar stenhårt med detta, säger Britt-Marie Gunnarsson, avdelningschef vid Institutionen för hälsa och lärande vid Högskolan i Skövde.

Under samtalet, som sker på torsdagen, får Britt-Marie Gunnarsson besked om att lärare är ordnade för alla ex-jobb som ska göras under våren.

Studenter som tidningen varit i kontakt med har förutom frustration över sent besked om de kan gå klart sin utbildning även pekat på brister i undervisningen, att spärrar används i högre utsträckning än vid andra sjuksköterskeutbildningar och att VFU-platser (verksamhetsförlagd utbildning) ofta förläggs långt från där studenten bor.

– Jag tycker att det är jättetråkigt om det är deras uppfattning. Vi håller på med en intern granskning av kvaliteten och vi bedömer att den är god. Vi har VFU-platser i hela länet och vi måste utnyttja alla praktikplatser, annars får vi inte ut alla studenter. Ibland måste man resa. Personal lägger mycket jobb på att göra det så smidigt som möjligt och att försöka tillmötesgå alla behov, säger Britt-Marie Gunnarsson.

Annons

Att studenter som inte klarat vissa tentor spärras från VFU menar Britt-Marie Gunnarsson handlar om patientsäkerhet.

– Varje lärosäte väljer var de lägger sina spärrar. De flesta har spärrar, säger hon.

Studenter som tidningen varit i kontakt med upplever också att de inte har inflytande över sin utbildning.

– Vi har en aktiv studentkår, vi har programansvariga som är väldigt tillgängliga och studentråd som fungerar väldigt bra. Det finns forum där man kan påverka, säger Britt-Marie Gunnarsson.

Relaterat: ”Vården skriker efter oss och då gör man så här?”

LÄS MER: 20 sjuksköterskestudenter spärras efter tentamiss