Skövde HF säger Magnus Frisk själv har kontaktat de ansvariga i klubben och sagt att han ville sluta som tränare, vilket Frisk själv förnekar.

Klubben menar också att de meddelat honom att han arbetsbefriats från sysslan som tränare av sportliga skäl och att han skulle få betalt tills dess att kontraktstiden löpte ut. Även detta tillbakavisar Magnus.

Istället konstaterar hans advokat Martin Klette att SHF-tränare fick reda på beslutet via media den 15 november 2017.

Advokaten skriver:

"Den term klubbens representanter här använt sig av var att Magnus Frisk ”entledigades”, vilket är synonymt med begrepp som ”avskeda”, ”bevilja avsked”, ”skilja från tjänsten”, ”avsätta” och ”säga upp”.

Magnus Frisk bestrider att han i någon mening arbetsbefriats. Inte heller har medias uppgifter om avskedande motsagts av någon i klubben menar advokaten.

Martin Klette skriver vidare:

"Magnus Frisk kan inte vitsorda att ”sportsliga skäl” utgjort skälet till hans entledigande. Det enda man från arbetsgivaren sade var att det var ”bra” för klubben att göra så".

Därför kräver den förre tränare 40 000 kronor i skadestånd.

Skövde HF anser dock att allt gått regelrätt till.

Relaterat: Frisk begär skadestånd av Skövde HF – som vägrade förlikning
Relaterat: Stämningsansökan inlämnad mot Skövde HF
Relaterat: Spelarföreningen hotar att stämma Skövde HF