När de två räddningstjänsterna Skara-Götene och Falköping-Tidaholm nu gått samman följer all personal med in i den nya organisationen. Eftersom organisationen har förändrats har alla fått lämna en intresseanmälan om de nya tjänsterna.

För Skara-Götenes del är det endast två personer som valt att sluta när den nya organisationen träder i kraft och det beror på pensionering och andra skäl än själva omorganisationen.

Inom Kommunal, som organiserar heltidsbrandmän, är man överlag positiva till förändringen.

— Alla tror att det här ska bli bra och går in med den inställningen, säger Markus Löfgren, representant för Kommunal i Skara.

Tidigare har en anställd ofta växlat mellan att vara brandman och att vara befäl. I den nya organisationen är det en klarare uppdelning.

— Det blir tydligare roller för oss, säger Markus Löfgren.

Det hörs inte lika ljusa tongångar från deltidsbrandmännen. Göran Lund är facklig företrädare för Brandmännens riksförbund i Götene.

— Vi har inte applåderat förslaget från fackligt håll precis, säger han.

Göran Lund säger att han kan se fördelar med att det från och med i höst kommer att finnas en styrkeledare dygnet runt i Götene, men pekar också på att kostnaden för Götene ökar med 2,6 miljoner kronor.

Kan det vara en lösning på problemet att det funnits för få deltidsbrandmän i Götene?

— Jag tror inte det. Problemet är att vi har så dåligt betalt, säger Göran Lund.