Anna Sundström, skolchef i Skövde kommun, berättar att det inte heller i Skövde är aktuellt att sända med elevpengen vid utlandsstudier, i alla fall inte för grundskoleelever.

– För elever i grundskolan betalar vi inte ut någon elevpeng som de kan ta med sig och det beror på att den svenska skolplikten gäller i Sverige. Och oftast söker de här eleverna sig till svenska skolor utomlands, skolor som då får statsbidrag, säger Sundström och fortsätter.

– Vi har kollat med Sveriges Kommuner och Landsting och vi som kommun har inte någon skyldighet att sända med elevpengen. I dagsläget är det inte heller aktuellt med en förändring på den punkten.

OK på gymnasiet

Annat är det dock för gymnasieelever i Skövde kommun, där medföljer elevpengen vid utlandsstudier.

– Om en elev vill läsa utomlands så får den eleven ta med sig sin elevpenning. Detta är dock under förutsättning att utbildningen vid den utländska skolan motsvarar ett svenskt nationellt gymnasieprogram, skolan ska alltså vara kvalitetssäkrad av Skolverket, säger utbildningschefen Gustaf Olsson och fortsätter.

– Viktigt att påpeka är att det enbart handlar om elevpengen, vi betalar inget utöver det. Inga resor eller inackorderingar och det medför ingen merkostad för kommunen.

Är olagligt?

Eva-Lena Arefäll, utredare på avdelningen för lärande och arbetsmarknad vid Sveriges Kommuner och Landsting, påpekar att det saknas en explicit reglering angående skolpeng vid ulandsstudier. Kommuner har dock ingen som helst skyldighet att skicka med skolpengen.

– Nej, det finns ingen skyldighet för en svensk kommun att skicka med skolpengen utomlands och det är tveksamt om det ens är förenligt med kommunallagen att göra det. Kommunerna har en varierad inställning i frågan och det finns ingen reglering alls på området, säger Arefäll.

Annons

Skulle utlandsstudierna bedrivas i ett annat EU-land är det dessutom på värdlandets villkor.

– När det gäller andra EU-länder så är ulandsstudier en del av den fria rörligheten. En elev som bestämmer sig för att studera i ett annat EU-land har således rätt till en skolgång på det landets villkor, precis som permanent boende i det berörda landet.

OK i Tidaholm

Men i grannkommunen Tidaholm görs en annan bedömning.

– Eleven får lämna in en ansökan som vi sedan tar ställning kring. Min uppfattning är att ansökningarna om att studera utomlands i stor utsträckning behandlas välvilligt och generöst, säger Harald Lundkvist, utbildningschef i Tidaholms kommun, (har efter intervjutillfället lämnat sin post, reds. anm).

Vid en godkänd ansökan får eleven ta med sig sin skolpeng och Lundkvist påpekar att skillnaden mellan Sverige och Thailand är marginell.

– Kostnaden för ett sådant äventyr är ungefär densamma som när en elev väljer ett gymnasium i exempelvis Skövde framför Rudbecksgymnasiet i Tidaholm, det är direkt jämförbart. För kommunen blir det en marginellt ökad kostnad eftersom färre elever får bära upp sådant som lokalhyra, lärarlönen med mera.

Säger nej

Skara kommun hanterar å sin sida, enligt kvalitetschefen Camilla Börjesson, ärenden om utlandsstudier enligt rekommendationen från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

I ett sms skriver Camilla Börjesson: "När det gäller skolpeng utomlands har Skara kommun följt SKL:s rekommendation om att inte sända med skolpeng för elever som är folkbokförda i kommunen men studerar utomlands. I skollagen finns i dag inget stöd för att låta elever läsa utomlands med skolpeng."

Leif Lagergren, skolchef i Falköpings kommun, berättar att det allra viktigaste vid utlandsstudier är att eleven förhåller sig till skolplikten. Kommunen sänder dock inte med skolpengen.

– Vi har haft ett par förfrågningar om utlandsstudier men aldrig under en längre tid utan det har varit högst ett par månader. Kravet är att eleverna kan visa ett intyg på att de faktiskt studerar och följer den adekvata läroplanen för årskursen, även vid utlandsstudier omfattas de av skolplikten, säger Lagergren och fortsätter.

– Skolpengen får de inte ta med sig, vi har inte hittat något lagstöd för att skolpengen ska skickas med vid tillfälliga studier utomlands. Och det har det aldrig varit någon oenighet med föräldrarna om.