Konsekvensen har blivit att kommunen lagt dessa personer åt sidan, jo då säger enhetschefen alla ska få åka på semester men inget händer. Halva sommaren har snart gått. Att dessa personer inte får ett besked måste anses som djupt kränkande.

Under de 25 år som assistansen funnits har den i de flesta fall fungerat alldeles utmärkt med semesterresor och övrig rekreation för dess personer, då assistenterna jobbar efter principen sunt förnuft.

Om någon paragrafryttare i kommunen upptäcker att lagar kolliderar kan man inte kränka kommunens handikappade, man borde lösa problemet vilket man inte gjort.

Förhoppningen är att man bedömer kommunen utifrån hur man behandlar sina svagaste invånare.

Gunnar Hult

Svar direkt

I arbetstidslagen regleras arbetstiderna på assistansområdet. Inom kommunen är det av stor vikt att följa dessa regler, varvid assistenter inte får lov att arbeta mer än vad lagstiftningen medger. Särskilda skäl för övertid kan inträffa beroende på att någon akut omständighet inträffat som inte har gått att förutse. För de personer som är beviljade personlig assistans och som har önskemål om semestervistelse sker en individuell planering, och assistenter schemaläggs så att arbetstidslagen efterföljs. Det kan innebära att assistenter löser av varandra under semestervistelsen, och att flera assistenter är medföljande på vistelsen.

Annons

Victoria Fransson - Avdelningschef AFF