Lokalt märker Thomas Skagenborg av intresset bland allmänheten. Han arbetar som energi- och klimatrådgivare tillsammans med Camilla Funke i fem kommuner, Essunga, Grästorp, Götene, Skara och Vara.

– Frågorna om solceller har ökat enormt första halvåret. Man ställer främst frågor om dimensionering, lämplig placering och kvalitén hos olika leverantörer, säger Thomas Skagenborg i ett pressmeddelande.

Att intresset har ökat märks genom att ansökningarna för solcellsstöd ökat hos länsstyrelsen. Förra året gjordes 49 ansökningar i de fem kommunerna och hittills i år har redan 58 ansökningar kommit in till slutet av april. Totalt har 149 ansökningar godkänts sedan solcellsstödet infördes 2009.

Den största delen av ansökningarna kommer från villaägare men även bland företag och energibolag syns viljan att investera i solcellsanläggningar. Energi- och klimatrådgivningen kommer i det nationella insatsprojektet mot solenergi som pågår fram till hösten 2019 arrangera en mängd seminarier och aktiviteter, bland annat i Grästorp den 25 augusti och Skara den 13 september.