Detta liknar debatten om den stoppade vindkraftparken på Nord-Billingen där ett energibolag i Skara kommun ville bygga många höga vindkraftverk nära gränsen till Skövde kommun. Som sa kraftfullt nej, liksom Länsstyrelsen och många närboende i både Vallebygden och Skara stad.

Roterande vingar, 190 meter höga, på toppen av Billingen som ligger över 100 meter över omgivande landskap, dvs. egentligen 300 meter höga snurrande verk skulle alla kunnat se på många mils avstånd. Högsta byggnaden i Skövde eller Skara är väl inte ens 50 meter.

För att inte tala om påverkan på allt fågelliv, inte bara vid Hornborgasjön några kilometer bort.

"Vindkraft OK men bara där det inte drabbar folk eller naturen"