Som ett led i den hållbara utvecklingen för Skara som stad har flera förvaltningar tillsammans med projekt Språkvän anlagt en ny yta för odling och samvaro, på gamla Skaravallen mellan Mariebergsskolan och förskolan Myrstacken.

Den nya anlagda platsen blir också en mötesplats som många kan ha glädje av, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

— Vi vet att människor mår bra av att vistas utomhus och omge sig med grönska. Att odla frukt, bär, grönsaker och blommor tillsammans på allmän plats har blivit alltmer populärt runtomkring i hela Sverige, säger Stina Ramsén, parkingenjör på Service & Teknik.

Annons

En del av ytan är tänkt för odling där projektet Språkvän har sin verksamhet. Där samarbetar nysvenskar och etablerade Skarabor med odling och språk. Platser för odling har märkts upp och Språkvän står för aktiviteter och odling på platsen.

— Odlingslotterna är öppna för alla att anmäla sig till. Grejen är ju att man gör det tillsammans, säger Karin Lövgren som är projektledare för Språkvän.

Den nya allmänna ytan som service och teknik ansvarar för består av bärbuskar och fruktträd som ramar in en grillyta och picknickplats. Där ska man kunna trivas och umgås och utnyttja det som träd och buskar ger. Med åren kommer buskar och träd ge mer skörd och då kunna förse allt fler med frukt och bär.

Nu bjuder man in till en grillkväll på fredagen den 11 augusti, som anordnas av Språkvän.

— Alla får ta med sig familj och vänner och även anmäla sig för att få en odlingslott. I princip alla våra aktiviteter är öppna för alla i Skara, säger Karin Lövgren.

— Att ha liv och rörelse på platsen ger en trygghet för odlare och de boende. Därför är vi väldigt glada att Språkvän också anordnar grillkvällar på den nya ytan. Andra aktiviteter är också på gång, säger Isabelle Waldenvik, integrationssamordnare.