Den som följer vad som pågår i region Västra Götaland måste ställa sig frågan vad politikerna håller på med. I media kan vi läsa om de ständiga misslyckandena med att få vården att fungera, om hur avdelningar stängs och om svårigheterna att rekrytera personal. I september fick vi veta att administrationen i regionen har svällt med 8 procent. Att administrationen ökar är ett dåligt tecken, men ack så vanligt fenomen inom offentlig sektor där ”någon annan” betalar, det vill säga skattebetalarna. Om det istället hade varit personalbristen inom vården som hade minskat med 8 procent hade det varit ett tecken på att rätt beslut fattats.

Annons

Istället för att stärka vården satsar regionen på annat. Nu ska varumärket förbättras och kanske ska det tas fram en ny logotype. PostNord har bytt logotype ett par gånger de senaste åren. Har det lett till att avhjälpa de stora brister som företaget dras med? Självklart inte.

Istället sjunker förtroendet stadigt till nya rekordnivåer.

Regionen stoltserar med att för 20:e året i rad ha ökat sin kulturbudget. På senaste regionfullmäktige fattades beslut om att satsa 1 500 miljoner på kulturen. Vad hjälper detta alla som köar för att få vård? Det är inget att vara stolt över när vårdcentraler läggs ner eller söker om dispens för att hålla mindre öppet på grund av personalbrist. Dessutom har politikerna i regionfullmäktige bestämt att partistödet ska räknas upp med 3 procent per år. Totalt kommer enbart partistödet att kosta regionens skattebetalare 60,5 miljoner för 2018.

Medborgerlig Samling anser att resurserna som finns att tillgå måste användas väl, nämligen till det som är viktigast. Nedskärningar behöver göras av antalet politiker. Partistödet som utges ska avvecklas på sikt. Inom vården är personalen nyckeln. Utan tillräckligt med motiverad personal är det omöjligt att bedriva vård, hur mycket partierna än lovar mer och bättre vård. Personalens arbetsvillkor är avgörande för att det ska gå att rekrytera personal till vården.

Det är dags för en storstädning i regionens verksamheter. Kärnuppgifterna måste prioriteras. Regionen måste kunna leverera det som skattebetalarna förväntar sig. Medborgerlig Samling är det politiska alternativet för dem som tröttnat på politiker som pratar om och lovar bättre fungerande vård, men år efter år agerar för något annat.

Marcus Rise

Ordförande Medborgerlig Samling Väst

Per Lindström

Ordförande Medborgerlig Samling Skaraborg