Inom regionen finns det en stor mängd politiska uppdrag och nu har regionstyrelsen beslutat om vilka som ska sitta i ytterligare några forum. Sedan tidigare har regionstyrelsen och ledamöter i styrelser och nämnder utsetts av fullmäktige.

Charlotte Nordström (M) från Skara har nu utsetts till ny ordförande i Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet. Hon kommer också att ingå i regionens beredning för forskning och utveckling. Hon är sedan tidigare utsedd till ordförande i Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård.

Det är också klart att ett flertal skaraborgare kommer att ingå i Beredningen för hållbar utveckling: Conny Brännberg (KD), Ann-Charlotte Karlsson (S), Erik Kyrkander (V), Björn Thodenius (M) och Alex Bergström (S). Regionrådet Alex Bergström kommer även att vara en av regionens representanter i ägarsamrådet för Skara skolscen.

En komplett lista över de nya valen finns här.