I M C KDs budget finns ett förslag som handlar om förskolan, och vårt förslag skiljer sig ganska markant från ledningens förslag. Vi vill inte bygga en förskola med 8 avdelningar, som ledningen vill. Vi vill bygga två förskolor. Exakt var de ska ligga kan vi fundera mer på, men den ena tycker vi ska ligga där gamla vandrarhemmet ligger idag. Vi vill bygga en helt ny förskola, och i samspel med den ska det också byggas ett trygghetsboende.

Ett trygghetsboende är egentligen en sorts hyresrätt, men du ska vara över 70 år när du flyttar in. Det är förberett för de typer av tjänster som man kan behöva när man blir äldre. Förutom att det ska vara fräscht och lockande att bo där så ska det också vara god tillgänglighet, dvs hissar, inga trösklar osv. I ett trygghetsboende finns gemensamma lokaler som man kan använda för social samvaro, aktiviteter ordnas regelbundet för att bryta eventuell ensamhet, och det ska finnas möjlighet att anpassa boendet efter den boendes behov.

På flera håll i landet har man byggt trygghetsboende i kombination med förskola och det har visat sig vara mycket framgångsrikt. Både barn och gamla gynnas av miljön, och det ger bra förutsättningar för att kunna samarbeta kring lokaler och aktiviteter.

Det är idag brist på trygghetsboenden i Skara kommun. Att det är brist på förskoleplatser är nog alla medvetna om, då det pratas mycket om det, och S-styrda ledningen i Skara vill börja planera ett trygghetsboende på stationsområdet, vilket är en bra idé, men då är det många år till det är klart, och vi behöver boendet nu! I vårt färdigfinansierade förslag kan vi alltså inom ett par år ha både förskola och trygghetsboende på plats i en vacker och lugn närmiljö!

Annons

Vi tror på valfrihet för individen. Politikers uppgift är att bereda möjligheter för denna valfrihet, inte att tala om för alla var eller hur de vill bo, eller vilken miljö som passar deras barn att gå i skolan i. Två förskolor, och ett trygghetsboende nu, är ett steg i den riktningen.

Lotta Grönlund Plöen (M)

Ewa Karlsson (M)