Ett stort renoveringssarbete har gjorts på den anslutande byvägen vid Knifvaledet från Skarke via Nygården. Ett fantastiskt arbete har lagts ner av eldsjälar på att ta fram de gamla stenmurarna som följer vägen med en renrensad vägren framför. Det gjorde på initiativ av veterinärfamiljen Nyberg som bor i Nygården.

Nu finns förhoppningar om att den gamla Kungsvägen och forna landsvägen mellan Skara - Skövde också ska få ett välbehövligt ansiktslyft. Vägen har kvar sitt autentiska utseende mellan riksväg 49 och trevägkorsningen i Ljungstorp (Fermagatan). Den kantas fortfarande av stora vackra stenmurar som legat på plats och fyllts på sedan vägen skapades och markerna började brukas för hundratals år sedan. Men nu är den förslyad och full av nässlor.

— Den vägstumpen förtjänar att också att rensas från sly och nässlor - vi får se hur man kan lösa den frågan! Den borde bli en "museiväg" om någon - en av länets äldsta mer allmänna vägar, säger Kent Friman, hembygdsengagerad i Skarke-Varnhem.