Skara kommun och Västra götalandsregionen finansierar Skara skolscen tillsammans och kommer fortsätta att göra så de tre närmaste åren. Det beslutades i samband med regionstyrelsens sammanträde på tisdagen. Utbildningen kommer även fortsättningsvis att skötas av Folkuniversitetet.

När det gäller det ekonomiska åtagandet står regionen för 70 procent och kommun för 30 procent av pengarna. Inför 2016 saknades det även 300 000 kronor till verksamheten. Pengar som regionen har tillfört tidigare under året.

Fler elever

I avtalet har man långsiktigt kommit överens om att utveckla skolan. I detta ingår bland annat en flytt till nya lokaler, vilket också innebär att man ska se över möjligheten att ta in fler elever.

– Skara skolscen är en välrennomerad utbildning där många elever gått vidare till större sammanhang. Det har varit frågetecken kring möjligheterna att jobba vidare med skolscenen, men nu är alla hinder bortröjda, säger Conny Brännberg (KD) ordförande i regionens kulturnämnd.

– Vi är även nöjda med Folkuniversitetets engagemang och ser framtiden an med tillförsikt. Det är viktigt att skolan kan vara kvar i Skara då den är tätt förknippad med orten.

Avtalet träder i kraft kommande årsskifte och gäller fram till sista december 2019.