Den nya sträckningen av väg 44 mellan Lidköping och Källby är snart färdigställd och kommer att öppnas för trafik sommaren 2019.

Enligt ett pressmeddelande avslutar under våren Trafikverket och Skanska projektet med bland annat ytterligare ett asfaltslager samt allt som har med vägens trafiksäkerhet att göra. Vägen kan komma att användas som omledningsväg redan under våren.

– Vi kommer också att färdigställa enskilda vägar och anslutningar under våren. Delen längs väg 184 slutförs med vägvisning och är i stort sett klar. Den är redan i trafik, säger projektledare Johan Larsson, Trafikverket i pressmeddelandet.

Hastighetsgränsen för nya väg 44 mellan Skararondellen och Källbyrondellen kommer att bli 100 kilometer i timmen när vägen öppnas.

Byggnationen av ny väg 44 från Skararondellen i Lidköping till cirkulationsplatsen i Källby i Götene kommun har pågått sedan hösten 2016. Den nya väg 44-sträckningen är en mötesseparerad så kallad 2+1-väg med mitträcke. Detta ska innebära att framkomlighet och trafiksäkerhet på sträckan blir bättre än tidigare.

Lokalvägen mellan Källbyrondellen och Filsbäck används idag som omledningsväg. Före trafiköppning återstår arbeten i västra delen för att ansluta denna till befintlig väg. Vid porten under väg 44 har vissa miljöåtgärder genomförts som gjort smärre förändringar men bibehållen trafiksäkerhet.

Annons

Enligt pressmeddelandet får de boende i Filsbäck lugnare trafik, mindre buller och utsläpp och det öppnar också möjligheter för ny bebyggelse och nya verksamheter i samhället.