Centerpartiet förordar förskolor som finns etablerade i områden där barnfamiljerna bor och att de ligger strategiskt bra och har bra omkringliggande trafiklösning. Vi vill ha lagom stora förskolor, inte större än sex avdelningar när vi bygger nya. Det finns forskning på att småbarn ska vistas i miljöer som är lagom stora för att kunna få en bra start i livet. Personalen ska ha bra arbetsmiljö och överblickbara lokaler för att kunna se alla barn.

Centerpartiet har motionerat om att tomten vid ”vandrarhemmet” är en bra placering för en ny förskola, och nu har det beslutats om att det ska vara en tillfällig förskola i samband med att del av Björkbacken renoveras. Platsen ligger strategiskt bra och har tillfart från flera håll och det finns omkringliggande gröna miljöer som kan nyttjas.

Just nu växer det nya bostadsområdet Sörskogen fram, som är attraktivt område för barnfamiljer. Centerpartiet vill se en ny förskola etableras i Sörskogen. Den förskolan kommer att vara attraktiv även för familjer från Härlunda-området.

Vi har ett antal förskolor som finns på tillfälligt bygglov och därför behöver vi fasa ut dessa. Vi vill att Katedralskolan ska vara gymnasieskola och därför ska den förskolan fasas ut efter två år från startdatum, vilket redan är beslutat.

Nyss har vi beslutat om ett planuppdrag för att bygga ut förskola mellan Myrstacken och Mariebergskolan. Det finns fem avdelningar på Myrstacken och tre i en paviljong i anslutning till Mariebergsskolan, de senare ska avvecklas. Den S-styrda politiska ledningen vill ha sex nya förskoleavdelningar på detta område, vilket innebär att det kommer finnas minst elva avdelningar. Vi tycker att det blir en allt för stor förskola, samt att Skaravallen naggas i kanten. Centerpartiet vill utveckla Skaravallen som finns kvar för att kunna nyttjas av skolan och finnas för spontanidrott för de som bor i området.

Annons

Centerpartiet för Skara framåt – i det här fallet för barnens bästa som är vår framtid.

Gunilla Druve Jansson (C)

Lars Berg (C)