I Västra Götalands län har de sammanslagna kostnaderna för uppvärmning, el, vatten och avlopp, samt sophämtning ökat med 4,5 procent (4,8 procent i hela landet) mellan 2018 och 2019.

Det framgår av ett pressmeddelande från Nils Holgersson-gruppen.

Under samma period ökade inflationen med 1,9 procent (1,9 procent föregående år).

– I år ser vi att de flesta taxor ökar betydligt mer jämfört med andra varor och tjänster under samma period. Det kommer att påverka konsumenternas privatekonomi, säger Hans Dahlin, ordförande för Nils Holgersson-gruppen.

I år stiger VA- priserna med 3,3 procent och avfallspriserna med 6,7 procent vilket är betydligt mer än den allmänna kostnadsutvecklingen.

– Sammantaget ger detta kraftiga höjningar i Västra Götalands län och det blir givetvis kännbart för länets konsumenter, säger Hans Dahlin, i pressmeddelandet.

Elpriset fortsätter också öka för länets konsumenter. Sedan 2018 har det totala elpriset ökat med i snitt 11 procent i Västra Götalands län. Detta kan jämföras med rikssnitten som är 12,3 procent. Den brant stigande prisutvecklingen fortsätter därmed.

Totalkostnaden för el ökar med 59 kronor i månaden per lägenhet i Västra Götalands län.

– Vad gäller elnätspriserna har vi höga förväntningar på att de nya reglerna för elnätsföretagens intäktsramar verkligen får effekt och ger mer rimliga elnätspriser för Sveriges konsumenter säger Dahlin.

Annons

Att skillnaderna mellan kommunernas avgifter och taxor är så stora kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i glesbygd än i kundtäta orter. Men det förklarar inte hela skillnaden.

Så mycket har avgifterna höjts i din kommun 2019. Kostnaderna i kronor per månad och lägenhet. (2018 års kostnad inom parentes)

Skövde Avfall 106 (92) VA 300 (289) El 496 (439) Fjärrvärme 733 (711) Total 1636 (1531)

..

Så mycket har avgifterna höjts i din kommun 2019. Kostnaderna i kronor per månad och lägenhet. (2018 års kostnad inom parentes)

Skövde Avfall 106 (92) VA 300 (289) El 496 (439) Fjärrvärme 733 (711) Total 1636 (1531)

Skara Avfall 106 (92) VA 288 (288) El 514 (456) Fjärrvärme 775 (764) Total 1683 (1601)

Tibro Avfall 106 (92) VA 234 (227) El 554 (489) Fjärrvärme 887 (882) Total 1780 (1690)

Götene Avfall 138 (138) VA 258 (255) El 577 (510) Fjärrvärme 824 (824) Total 1797 (1727)

Vara Avfall 96 (96) VA 349 (334) El 548 (490) Fjärrvärme 849 (865) Total 1834 (1785)

Tidaholm Avfall 104 (104) VA 329 (329) El 549 (492) Fjärrvärme 853 (853) Total 1835 (1778)

Falköping Avfall 106 (92) VA 325 (315) El 644 (573 Fjärrvärme 897 (874) Totalt 1973 (1855)

Hjo Avfall 106 (92) VA 335 (326) El 529 (468) Fjärrvärme 843 (831) Total 1813 (1718)

Lidköping Avfall 85 (83) VA 332 (248) El 503 (440) Fjärrvärme 910 (910) Total 1829 (1682)

Knappt hälften av kommunernas taxor och avgifter (44 procent) är allt jämt relaterat till u..

Knappt hälften av kommunernas taxor och avgifter (44 procent) är allt jämt relaterat till uppvärmning.● 30 procent avser el. Elnätsavgiften är den dominerande delen av den totala elkostnaden, trots den kraftiga ökningen av elhandelspriset● Resterande kostnad utgörs av VA (20 procent) och avfallshantering (6 procent).

Sedan år 1996 ger Nils Holgersson-gruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”.

I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.

Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta. Statistiken i denna rapport har hämtats från Svenskt Vatten, Energimarknadsinspektionen, Energiföretagen Sverige samt genom egen insamling

El