Skaraborgsgatan har varit avstängd i etapper under hösten. Nu är det dags igen.

— Vi ska göra klart de sista återstående arbetena med betong i refugerna samt asfaltsjobb i anslutning till det, säger Rikard Wallgren, gatuingenjör vid Skara kommun.

Platsen det handlar om är gångpassagen på den bit av Skaraborgsgatan som sträcker sig mellan Cooprondellen och rondellen vid posten. För att få ner hastigheten på sträckan har farthinder satts upp, som gjort passagen förbi övergångsstället trång.

Annons

Men detta har fått mycket kritik, inte minst av förare i tunga fordon. Det har ansetts att passagen är för trång. Enligt uppgift ska farthindren, så kallade chikaner, vara överkörningsbara. Dock har plattorna runt chikanerna rört sig.

Enligt Rikard Wallgren ska nu refugerna ramas in av kantsten och fyllas med betong.

— Det handlar om finlir. Detta skulle göras när refugerna hade satt sig. Vi tänkte göra det i vår, men nu är vädret tacksamt så då passar vi på, förklarar han.

Under tiden som arbetet pågår kommer Skaraborgsgatan att vara avstängd. Under måndagen berör det trafiken som kör mot centrum, alltså i östlig riktning, och under tisdagen gäller samma sak för trafiken i västlig riktning.

På tisdag kommer också parkeringen bakom Stadskällaren att stängas av. Där har arbeten med att byta ut ledningar inletts. Detta hänger ihop med att kommunen vill ta bort transformatorstationen vid infarten till Hötorgsgatan. Det arbetet kommer att ske senare, men nu har alltså förberedelserna startat.