Efter ett beslut i Västtrafiks styrelse idag står det klart att 25 nya elbussar ska börja rulla i Lidköping, Borås och Uddevalla från och med juni 2019.

- Det här är en mycket viktig satsning för att vi ska kunna nå målen om ett fördubblat resande samtidigt som vi ska minska utsläppen i kollektivtrafiken. Elbussarna kommer att bidra till renare luft, mindre buller och inte minst en behagligare resa för våra resenärer, säger Lars Holmin (M), ordförande i Västtrafiks styrelse i ett pressmeddelande.

I Lidköping elektrifieras hela stadstrafiken. På linjerna 1,2 och 9 sätts totalt 11 elektriska citybussar in i trafiken.

Det finns många fördelar med elbussar, inte minst i stadstrafiken. Eldrivna bussar är tysta och utsläppsfria och minskar problem med buller och dålig luftkvalitet. I Lidköping jobbas det aktivt med hållbart resande för att påverka attityder och beteenden när det gäller resande.

Hur bussarna kommer att se ut är ännu för tidigt att säga. Tekniken väljs utifrån hur trafiken på orten ser ut, linjernas längd och sträckning är avgörande faktorer. Men klart är att bussarna kommer att laddas i depå. Det innebär att ingen laddinfrastruktur kommer att byggas i gaturummet.

Teknikskiftet sker inom det befintliga trafikavtal som Västtrafik har med Nobina.

Västtrafik har fått i uppdrag av sin ägare, Västra Götalandsregionen, att påbörja en övergång till elbussar. Just nu utreds även elektrifiering av linje 60 i Göteborg och möjligheten att göra om hållplatsen

Annons