Personalen på Metis tar upp hela S:ta Annagatan och S:ta Katarinagatan med sina bilar.

Detta har påtalats flera gånger men inget som rektorn gör något åt.

Trottoaren vid vårt hus används även som rökruta och vi får ofta sopa fimpar.

Ska vi inte kunna parkera utanför våra bostäder?

Arg granne som fått nog av friskolan Metis

Rektorn svarar direkt

Hej! Du är välkommen till Friskolan Metis och mig för att framföra dina synpunkter.

Med vänlig hälsning

Dan Jakobsson, Rektor Friskolan Metis