Det är en jämlikhetsreform som inte hade kommit till utan Vänsterpartiet vid förhandlingsbordet. Att studera och ta lån är ett stort beslut och det spelar roll hur studiemedlet ser ut. Studiemedlet har genom åren varit en viktig orsak till att den sociala snedrekryteringen till högskolan har minskat. Den senaste höjningen var för elva år sedan. En lång tid.

Tidigare höjningar av lånedelen har dock inte följts av höjningar av bidragsdelen och det har lett till en ökad skuldsättning hos många studenter.

Hög skuldsättning riskerar göra att personer från studieovana familjer drar sig för att plugga vidare. Med den här jämlikhetsreformen ökar bidragsdelen av studiemedlet med flera tusen kronor per år. Den som väljer att studera får nu mer i studiemedel, utan att studieskulderna ökar. Det kommer att göra skillnad. De studenter som till hösten anländer till olika studieorter och ska påbörja sin utbildning, de kommer att få en rimligare ekonomi. Och förhoppningsvis slippa en och annan nudelsoppa.

Summan 300 kronor motsvarar också vad studenter går back varje månad enligt Sveriges Förenade studentkårer.

Vi i Vänsterpartiet vet att klass spelar roll. Alla behöver inte studera på högskolan, men de som vill ska kunna göra det och vi vill att fler ska känna: jag vågar plugga vidare. Ett studiestödssystem som ger social och ekonomisk trygghet är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunskap och utbildning ska vara tillgänglig för alla. Det tjänar hela samhället på.

Annons

Vänsterpartiet arbetar för en ekonomi för alla, inte bara för de som redan har mest.

Gabryjel Blom

Vänsterpartiet Skövde

Relaterat: Insändare: Investera i välfärden
Relaterat: Varför unnar inte s och sd oss en lift?
Relaterat: Insändare: Tandvård åt alla - även de fattiga
Relaterat: Djupt tacksam och rosenrasande på sjukvården