I veckan började arbetet med att förändra Hötorget. Kommuninvånarna och näringsidkarna har fått vara med och tycka till och den nya utformningen ska leda till att torget blir mer flexibelt, bättre belyst och ha fler sittplatser. Det ska upplevas tryggade och bli lättare att orientera sig på.

Under de kommande tre månaderna kommer en stor del av torget att vara avstängt för allmänheten medan det byggs om. Det går dock att röra sig i promenadstråk utmed butikerna runt torget.

"Målet är att skapa en plats som lättare kan tillgodose besökares och boendes behov, en plats människor vill gå till och stanna på. En plats som ger en stolthet över staden", skriver Skara kommun i ett pressmeddelande.

Satsningen, som har en budget på 1,5 miljoner kronor, är ett medborgarlöfte som kommunledningen gett.

En av förändringarna är möjlighet till belysning med färg, så att det i samband med högtidsdagar och liknande kan skapas häftiga upplevelser. Det läggs också ny marksten och träd på östra sidan tas bort för att skapa en luftigare yta.

Relaterat: Så blir nya Hötorget