Livstidsdomen mot 36-årige Nerijus Bilevicius vann laga kraft i maj. Då hade fallet nått vägs ände efter att Högsta Domstolen beslutade att mordet på Lisa Holm inte skulle prövas på nytt.

Fakta: Fallet Lisa Holm i korthet

17-åriga Lisa Holm anmäldes försvunnen på kvällen den 7 juni 2015. Hon skulle då köra moped..

Fakta: Fallet Lisa Holm i korthet

17-åriga Lisa Holm anmäldes försvunnen på kvällen den 7 juni 2015. Hon skulle då köra moped från sitt sommarjobb på ett kafé på Kinnekulle till hemmet i Skövde.

Ett stort sökpådrag där mängder av frivilliga deltog sattes i gång på Kinnekulle. Den 12 juni hittades Lisa Holm död i en arbetsbod några kilometer från kaféet där hon sist hade setts.

35-årige gästarbetaren Nerijus Bilevicius greps några dagar efter försvinnandet och åtalades senare för mordet. Skaraborgs tingsrätt dömde i november Bilevicius till livstids fängelse för mordet. I februari fastställdes livstidsdomen av Göta hovrätt. I maj meddelade Högsta Domstolen att prövningstillstånd för fallet inte beviljades.

Expressen/GT skriver att Bilevicius ansökan om att få avtjäna fängelsestraffet i Litauen inkom till Kriminalvården i somras och att handlingarna nu har skickats vidare till Litauens justitiedepartement. Som skäl i sin ansökan anger Nerijus Bilevicius bland annat att han vill att hans familj ska ha större möjligheter att få träffa honom i fängelset.

Lisa Gezelius, sektionschef på Kriminalvårdens rättsenhet, säger att det sedan ett år tillbaka finns ett rambeslut inom EU om en förenklad process för att överföra dömda personer till andra medlemländer. En praxis som i fallet med Nerijus Bilevicius kan tillämpas då även Litauen är ett EU-land.

Annons

– Det vi tittar på när en ansökan kommer in är i vilket land personen har starkast anknytning, bland annat med familj och tidigare hemvist som utgör bäst möjlighet till återanpassning i samhället efter att straffet verkställts. Men det kan förstås i sådana lägen hända att de två länderna gör olika bedömningar, säger Lisa Gezelius.

Nerijus Bilevicius har dömts till livstids fängelse, lagens strängaste straff i Sverige. Kan det i detta fall finnas en oro från svensk sida att fängelsestraffet i Litauen kan omvandlas till ett betydligt kortare tidsbestämt straff?

– Jag kan inte uttala mig i det enskilda fallet, men rambeslutet inom EU är en princip om ett ömsesidigt erkännande och det bygger på att EU:s medlemsländer ska lita på varandras rättsordningar. Det kan dock finnas avgöranden från Europadomstolen som i vissa fall kritiserar medlemsländer för att exempelvis ha undermåliga fängelseförhållanden. Det är också något som måste tas med i bedömningen, säger Lisa Gezelius.

Sedan Nerijus Bilevicius skickade in sin ansökan har samråd och kommunikation pågått mellan svenska och litauiska myndigheter. Processen kring en dömd persons förflyttning till ett annat EU-land bör kunna utredas inom 60 till 90 dagar.

Sedan livstidsstraffet vunnit laga kraft har Bilevicius varit placerad på Norrtäljeanstalten.