Nu senast gäller det den ”halvrivna ladan” som tydligen var ”värd” en förstasida. Att ta tag i en eftersatt och krävande situation är tydligen mer negativt än positivt, anser tidningen? Jag som bott i Varnhem i 40 år upplever att Emil Hermansson har gjort en alldeles enastående insats hittills genom att riva den fallfärdiga ladan, utan att varken skada sig själv eller att det drabbat någon annan. Att han dessutom driver ett jordbruk som kräver full uppmärksamhet och stor arbetsinsats skapar bara frågan om hur han hinner med? Detta får man väldigt lite belyst i den följande artikeln.

Relaterat: Halvriven lada upprör i Varnhem

Att riva byggnader av den storleken kostar stora belopp dessutom, om man ska anlita extern entreprenör.

Jag tror att Varnhemsborna i gemen har både tålamod och en positiv inställning så det räcker till. Att sedan den mediala bilden gärna vinklar det mesta på ett negativt sätt, kan bara media själva ändra på. Det gäller såväl rivning av lador, som kaféköer eller diskussioner kring kyrkliga fastigheter.

Visserligen är vi ”gamla Varnhemsbor” tämligen luttrade numera, men ibland kan man faktiskt tycka att det vore på sin plats att fundera lite längre på vad negativa rubriker kan leda till. Särskilt när helheten och verkligheten är både mer nyanserad och positiv.

Magnus Gunnarsson

SkLT svarar

Tack för dina synpunkter om hur vi jobbar med nyheter. Vi har självklart ett ansvar för vilken bild som ges av vårt samhälle och den bygd vi lever i, och kan säkert i vissa fall tänka ett extra varv för att hitta rätt ton och innehåll i rubrikerna. I många fall är ju tyvärr de nyheter vi skriver om ”negativa”, men det är förstås inte de enda vinklarna vi söker. Ju mer nyanserat vi förhåller oss till vår tillvaro, desto sanningsenligare.

Annons

Marie Johansson Flyckt - ansvarig utgivare Hall Media