Delprov B i biologi till årskurs 9 har kopierats upp och delats ut till elever av misstag av en lärare i Stockholmsområdet, skriver Skolverket i ett pressmeddelande.

Nu varnar Skolverket för att provet sprids via sociala medier.

Om rektorn på en skola bedömer att delprovet är spritt på skolan kan beslut tas att använda ersättningsprovet. I så fall gäller det alla elever på skolan.

Tidigare har det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk spridits på sociala medier.