Det råder brist på arbetskraft i Skaraborg, menar företagen men på arbetsförmedlingen står flera tusen och väntar på jobb. Ulla-Karin Gunnarsson, chef för arbetsförmedlingen i Skövde menar att det vill till en förändring.

– Arbetsgivarna måste ändra sin kravprofil. Det kanske inte går att hitta arbetskraft med exempelvis både rätt utbildning och lång erfarenhet, säger Ulla-Karin Gunnarsson chef för arbetsförmedlingen i Skövde.

Ställer arbetsgivarna för höga krav?

– Det kan jag inte säga, men det finns en viss obalans i vad arbetsgivarna vill ha och hur arbetskraften ser ut idag.

I juni var sammanlagt 7870 personer i Skaraborg arbetslösa eller inskrivna i något åtgärdsprogram.

Annons

– Det finns arbetskraft, men det beror ju helt på vad man söker. Just nu är det två stora grupperna på arbetsmarknaden ungdomar som just gått ut gymnasiet och nyanlända.

Hur kommer det sig att ett företag som IAC i Skara inte kan hitta arbetskraft?

– Jag vet inte vilka krav de ställer, men är man beredda att sänka dem så finns det arbetskraft. Det är bara att den kanske inte är så välutbildad och så erfaren som företagen vill ha.

Det är inte de arbetslösa som är för kräsna då?

– Det är inte så vi upplever det. Den stora majoriteten söker mycket jobb, även sådana de inte är kvalificerade för. Dessutom söker de brett, också utanför Skaraborgs gränser. Sedan finns det förstås enstaka individer som borde kunna söka och ta fler olika jobb.

Vad beror det på att arbetsgivarna har svårt att hitta vad de söker idag?

– Just nu är det ett generationsskifte på arbetsmarknaden. Många går i pension samtidigt är det mindre kullar med ungdomar som lämnat gymnasiet nu i vår.

Hur jobbar ni framåt?

– Det här ställer ju andra krav på oss på arbetsförmedlingen. Vi måste jobba på ett annat sätt, exempelvis med att söka efter specialistkompetens ute i Europa. För även om det finns arbetskraft kan ju inte alla söka alla typer av jobb.

– Man kan ju exempelvis inte anställa vem som helst när man söker en läkare.