Häradsallmänningens ligger i Falköpings kommun. Natten till den 9 januari 2005 satt Bengt Gunnarsson vaken. Så länge han vågade på eftermiddagen var han kvar i häradsallmänningen.

– Jag lämnade skogen när det började blåsa ner träd.

Vägar blockerade

När det ljusnade och vinden hade lugnat sig återvände Bengt Gunnarsson till skogen igen, men vägarna var blockerade av fallna träd.

Under natten hade det fallit träd som motsvarade drygt en årsavverkning på häradsallmänningen - 7 500 kubikmeter virke.

Inom kort började det arbetet med att ta hand om det virke som stormen hade fällt eller brutit ner. En stor del av det som blåste ner var halvgamla träd som skulle ha stått ytterligare några årtionden.

Stormen Per som kom två år efter Gudrun och ytterligare 9 500 kubikmeter virke låg på marken.

Bengt Gunnarsson förklarar att det sammanlagt är 22 000 kubikmeter virke som avverkats som följd av stormar på Grytens häradsallmänning de senaste tio åren. En del av det är träd som inte hade blåst, men som ändå fick avverkas i förtid.

– Den skog som är mest utsatt för stormar är den unga granskogen, säger Bengt Gunnarsson.

Redan innan stormarna hade skötseln av häradsallmänningen inriktats mot att öka andelen tall och lövträd. Ett skäl är att få en skog som bättre klarar stormar.

– Vi har satsat mycket på tall de senaste 20 åren, säger Bengt Gunnarsson.

För att skydda tallplantorna från vilt har häradsallmänningen både investerat i staket och luktmedel som gör plantorna osmakliga för älg och rådjur.

– Vi ligger steget före och har visat att det är möjligt att få tallskog.

När väderprognosen varnar för storm håller sig Bengt Gunnarsson vaken och följer vad som händer. Senast han vakade var under stormen Svea som visade sig vara lugnare än väntat.