Tidigt i våras inledde kommunerna i Skaraborg ett samarbete med polisen, Säpo, Kriminalvården och Migrationsverket för att motverka våldbejakande extremism och att människor dras in i det.

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer so..

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Med våldsbejakande extremism avses den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön, den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.

Arbetet är statligt initierat. Förra året utsågs tidigare statsminister Mona Sahlin till nationell samordnare för att leda arbetet mot våldsbejakande extremism.

Mona Sahlin besökte Skaraborg i maj och sedan dess har det strategiska arbetet att organisera sig lokalt rullat på.

— Skaraborg ligger långt fram i arbetet, säger Per Ottosson.

— Den positiva responsen från kommunerna gör det lättare att arbeta med problemet. Skövde har till exempel som en av de första kommunerna infört en stödtelefon dit oroliga föräldrar kan ringa.

Redan när arbetet startade så fanns en oro i en del kommuner att det förekommer rekrytering till extremismrörelser, berättar Per Ottosson.

Annons

— Det finns en känsla av att något är på gång. Vilka kommuner det gäller och vilken typ av extremism det är kan jag inte säga, säger Ottosson.

När polisen får in tips bearbetas de i samarbete med Säpo. Sedan förra sommaren kan man dömas enligt 23 kapitlet i brottsbalken för “försök, förberedelse eller stämpling till och underlåtenhet att avslöja folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelse”

Det är polisen och Säpo som rent rättsligt kan utreda eventuella brott men för att komma åt problemet måste civilsamhället hjälpa till, alla de som finns i miljöer där de som befinner sig i riskzonen kan nås.

— Det gäller att lägga öronen mot rälsen. Då är de ute på fältet, fältassistenter, idrottsrörelsen, socialarbetare och inte minst föräldrar, viktiga för att fånga upp signaler.

Den 24 september anordnar polisen i Skaraborg ett seminarium i Skövde på temat. Inbjudna är bland annat skolpersonal och socialarbetare från de skaraborgska kommunerna.

Medverkar gör representanter från den nationella samordnaren, från Försvarshögskolan och Säpo.

Deltagarna får en lägesbild på nationell, regional och lokal nivå, De får veta vilka verktyg som finns för att förebygga och motverka problemet och hur man identifierar personer som är på väg att radikaliseras till extremistiska värderingar.