Våreld 19 genomförs 13 till 23 maj och omfattar tolv förband bestående av drygt 3 000 personer med stridsvagnar, stridsfordon, pansarterrängbilar, lastbilar, bandvagnar och helikoptrar.

Huvuddelen av verksamheten sker på och runt omkring övningsfält i Skövde och Karlsborg, samt Råda utanför Lidköping, Remmene utanför Herrljunga och i Skillingaryd.

Stridsmomenten sker mestadels på de olika övningsfälten men övningen kommer även att märkas av på allmän plats i deras närområden. På civil mark kommer det vara förläggningar och det kommer även att förekomma trafik mellan de olika områdena.

De första förflyttningarna kommer att ske på söndag och måndag, då förband från olika platser i landet kommer att anlända till Skaraborg. Merparten av förbanden kommer att samlas i Skövde, medan några samlas i Lidköping och Karlsborg, samt att några inledningsvis blir kvar i Skillingaryd.

– På söndag kommer det förband från Enköpingstrakten till garnisonen och på måndag kommer det trupper från P7 Skåne, men även från Stockholm.

– Sedan kommer det även att ske förflyttningar från Karlsborg till Lidköping, men även från Skövde till Karlsborg under den inledande fasen, berättar Anne-Lie Sjögren, kommunikationschef på Skaraborgs regemente.

Utöver den inledande fasen kommer även ett par större förbandsförflyttningar att genomföras under övningen. Mellan 16-18 maj kommer en kolonn att gå från Skillingaryd, över Jönköping, via Hjo och upp mot Skövde. Mellan den 15-19 är det trafik till och från samt övning på Remmene, mellan Herrljunga och Vårgårda och där ingår också helikoptertrafik.

Annons

Exakt vilka vägar som kommer att beröras och vid vilka tider förflyttningarna kommer att genomföras kan Anne-Lie Sjögren inte gå in på i detalj. Hon konstaterar dock att det som kommer att påverkar mest är de större sammanhängande förflyttningarna.

– Men vi har samverkat med Polisen för att få en så smidig trafiklösning som möjligt. Bland annat kommer vissa förflyttningar att göras tidigt, för att militära fordon inte ska köra i den värsta rusningstrafiken runt Skövde, säger Sjögren.

– Det går dock inte att låsa fast för mycket på förhand. Därför kommer det att gå ut information via radion när trafikchefen ser att det blir någon större sammanhängande aktivitet som får påverkan.

Våreld 19 i siffror

3 000 deltagare

15 stridsvagnar

45 stridsfordon

75 pansarterrängbilar och bandvag..

Våreld 19 i siffror

3 000 deltagare

15 stridsvagnar

45 stridsfordon

75 pansarterrängbilar och bandvagnar

Lastbilar och tungdragare

Terrängbilar och personbilar

10 Helikoptrar

Deltagande förband

Skaraborgs regemente (P 4)

Södra Skånska regementet (P 7)

Göta ingenjörregemente (..

Deltagande förband

Skaraborgs regemente (P 4)

Södra Skånska regementet (P 7)

Göta ingenjörregemente (Ing 2)

Ledningsregementet (LedR)

Livregementets husarer (K 3)

Trängregementete (TrängR)

Försvarsmedicincentrum (FömedC)

Livgardet (LG)

Artilleriregementet (A 9)

Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS)

Helikopterflottiljen

Markstridsskolan (MSS)