Förra året firade MV 130 år. Kören består av killar från gymnasiets tre årskullar. I körens begynnelse var det obligatoriskt för pojkar i ettan att provsjunga. Numer är det frivilligt och intresset för att vara med har dalat. Från att ha varit en kör med 60 pojkar är man idag nere på 20. Sju av MV:s deltagare går nu sista året, vilket innebär att kören börjar nästa läsår med enbart 13 personer. Något som oroar medlemmarna som blir kvar, däribland Sixten Landahl och Fabian Appell.

— För att kunna vara en kör krävs minst 17 deltagare samt en anförare. 18 personer totalt, det innebär att vi, som det är idag, inte kan ha mer än två som uteblir, berättar de och fortsätter;

— För att kunna köra nästa läsår krävs minst fem nya medlemmar och året därpå 10, sen blir det nästan omöjligt att fortsätta.

Hittills har kören inte behövt ställa in något av sina tisdags- och torsdagsframträdanden i Botan under maj med anledning av manfall. Oron har hela tiden funnits med dem, och den här veckan stod man slutligen inför just det faktumet.

— Vi var endast 15 på plats, 14 i kören samt vår Vice Anförare. Men vi ville ändå inte ställa in. Självklart att kvalitén sjunker men vi gjorde vårt bästa, berättar Fabian Appell.

Musikens Vänner är också de som fört studenttraditionerna som hissning, simning och ridning vidare genom alla år. Redan vid förra årets studentfirande märktes det av att kören blir allt mindre.

— På grund av att vi är så få så hann inte alla bli hissade och det tyckte många var tråkigt, berättar Sixten Landahl.

För att klara av såväl hissningen samt simningen och ridningen tog MV in volontärer. Men det räckte alltså ändå inte riktigt till.

Årets studentfirande blir en än tuffare utmaning för de få körmedlemmarna. I år är de enbart 13 stycken.

Annons

— Vi har aldrig varit så få som vi är nu och vi vet inte om vi kommer kunna fylla vår roll på studenten, säger Sixten Landahl.

— Om trenden fortsätter kommer det vara näst intill omöjligt 2018, säger en bekymrad Fabian Appell.

Anledningen till att intresset för MV sjunkit så drastiskt anser de är att kören har fått en töntstämpel.

— Vi får höra mycket negativt från de som står utanför kören, de som inte testat. Det är frustrerande när man får höra sådant. MV är så mycket mer än bara sång. Det handlar om gemenskap och vänner, berättar Fabian och Sixten.

De är också kritiska till att Katedralskolan inte stöttar upp kören bättre.

— Deras motto är ju "Där tradition och framtid möts" men vi känner inte att vi får någon uppbackning trots att det är vi som är traditionen på skolan, säger Sixten Landahl.

De beskriver bland annat hur det varit problem för körmedlemmar att få komma loss från lektioner när det har behövts, samt att lärarkårens syn på kören i vissa fall varit negativ.

De hoppas nu att ett sista rop på hjälp ska rädda kvar den över 130-åriga Skaratraditionen som Musikens Vänner utgör.

— Vi hoppas att den negativa attityden vänder så vi kan fortsätta stå för traditionen bland annat på studenten. Utan oss försvinner den, säger Sixten Landahl.

— Sen hoppas vi att tönthetsstämpeln försvinner så att killar våga söka till kören. Vi behöver många sökningar för att kunna behålla en god kvalité, säger Fabian Appell.

Vad vill ni säga till Katedralskolans ledning?

— Man undrar ju om de vet vad det här problemet innebär. Det känns som man tar lätt på det och inte förstår vilka konsekvenserna kommer att bli. Vi vill ju vara stolta över våra traditioner, avslutar Fabian Appell.